Sunday, October 03, 2010

•today's fact 20101003 experience•

experience.

pengalaman membuat kita semakin positif.. semakin tahu kelebihan dan kekurangan kita.. semakin tahu baik dan buruk.. semakin tahu pertentangan-pertentangan dan persamaan-persamaan.. semakin membuat kita lebih waspada.. dan semakin membuat kita butuh akan pengalaman-pengalaman yang lain..

pengalaman adalah sebaik-baiknya pemberi ilmu dan pengetahuan.. berpengalamanlah sepengalaman-pengalamannya.. kalau sudah, jangan lupa mengamalkan pengalaman-pengalaman kita tadi pada siapa-siapa yang belum berpengalaman.. sebaik-baiknya pengalaman adalah pengalaman yang diamalkan.. pengamalan pengalaman-pengalaman akan menambah pengalaman kita secara otomatis..

.

No comments: